DP World / Yarımca için yapılan analiz, şirketin yaklaşımına paralel olarak sürdürülebilirliğin merkezde olduğu doğaya ve topluma duyarlı; sosyal, çevresel, etik açıdan oluşabilecek risklere çözüm üreten kalkınma odaklı bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisi oluşturmayı amaçlamaktadır.

IDEMA tarafından yapılan çalışma, şirketin önümüzdeki 5 yıl boyunca uygulayacağı KSS Stratejik Planlamasını kapsamaktadır. 5 yıllık stratejik planı oluştururken, şirket departmanları ve çalışanların katılımıyla anket çalışmaları ve durum analizleri yapılmıştır. Anket ve analizlerin sonuçlarına göre şirketin küresel sürdürülebilirlik stratejisi ile uyumlu Türkiye KSS durum analizi ve KSS stratejisi hayata geçirilmiştir.