Detaylar
 

Elektrik Kullanımı Toplumsal Katılım Raporlaması, Güneydoğu Anadolu’da ciddi bir problem olan yüksek fatura ödememe oranı ve kaçak elektrik kullanımı ile ilgili olarak bölge yerel aktörleri, servis sağlayıcıları ve tüketiciler arasında ortak vizyonda bir sosyal diyalog sürecini yaratma amacıyla yapılmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan kullanıcı memnuniyet anketleri, odak grup toplantıları Dicle EDAŞ’ın dağıtımcı firma olduğu Diyarbakır, Batman ve Mardin’de toplam 1.370 kişi ile yapılmıştır. Bununla beraber Ankara’da kayıp-kaçak kullanımı ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık artırma, problem çözme ve geliştirilecek ortak bir yaklaşımla çözüm önerileri kapsamında bir “paydaş komite” toplantısı düzenlenmiştir.

Tüm görüşmeler ve toplanan veriler sonucu elektrik hizmetine ilişkin kullanıcı algıları, kayıp ve kaçak elektrik kullanımı arkasındaki nedenler ve çözüm önerileri ile hizmet sunucu ve kullanıcılar arasındaki iletişime yönelik stratejiler raporlanmıştır.

Partnerler

Dünya Bankası

Infakto