Detaylar
 

Gürcistan sınırından başlayarak Edirne’de son bulan ve bu noktadan Avrupa’daki ülkelere gaz aktaracak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın geçtiği illerde ekonomik olarak pek çok gelişme beklenmektedir. TANAP için yapılan çalışma, hattın geçtiği 20 ilin mevcut iş gücü durumunun ve hattın etki edebileceği ekonomik alanların analizini kapsamaktadır.

IDEMA ekibi ve danışmanları tarafından hazırlanan rapor ve analiz kapsamında 20 ilde bölgenin kamu aktörleri olan Valilikler, Belediyeler, Kaymakamlıklar; İŞKUR, KOSGEB, Halk Eğitim Müdürlükleri ve Rektörler, Ticaret Odası Başkanları ve bölge iş adamları dernekleri ile bir araya gelinerek yuvarlak masa toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda kurumlardan alınan bilgi ve dokümanlar, yapılan anketlerin sonucu hazırlanan raporun ana gövdesini oluşturmaktadır.

Partnerler

Hazar Strateji Enstitüsü

TANAP A.Ş.