Detaylar
 

 

İnsan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir afete karşı küçük, orta, büyük ölçekli firmaların afete hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile geliştirilen Sağlam KOBİ projesi, olası tehlikelere karşı çalışanları, ürünleri, verileri ve marka değerini korumaya yönelik adımlar atılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Proje kapsamında IDEMA tarafından, Türkiye’nin hemen her bölgesinde eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir. Bununla beraber web sitesinde yer alan “Afetlere Hazır Bulunmak için 20 Adım”, “Sağlam Kobi misin Kontrol Listesi”, “Afet Hazırlık Araç Seti” gibi uygulamalarla KOBİ’leri afete hazırlamaktadır.

Partnerler

UPS Vakfı,
Dünya Ekonomik Forumu,
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
ABD Ticaret Odası Vakfı

Video