IDEMA yarattığı “Responsible Cities” kavramıyla 2012 yılından itibaren çalışmalar yürütmektedir. Yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör işbirliği temelinde konumlandırılan bu kavram çerçevesinde çeşitli danışmanlık hizmetleri sunarak, kent kalkınmasına yenilikçi yaklaşımlar getiren projeler geliştirmektedir.